Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Λιμένων Ελλάδος, με πρόεδρο τον Άγγελο Καρακώστα

Ναυτιλια στις 03/12/2017

Τα μέλη

|> Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΟΛΠ ΑΕ, η συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), με θέμα την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου και στη συνέχεια την συγκρότησή του σε σώμα.

Έτσι, το νέο διοικητικό συμβούλιο διαμορφώνεται ως εξής:

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Πρόεδρος: Άγγελος Καρακώστας – αν. δ/ντος συμβούλου ΟΛΠ ΑΕ (φωτό)
Α΄ Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Μακρής – δ/νων σύμβουλος ΟΛΘ ΑΕ
Β΄ Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Νταής – πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος ΟΛΗΓ ΑΕ
Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Κοντοές – πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος ΟΛΠΑ ΑΕ
Οικονομικός Επόπτης:Θρασύβουλος Σταυριδόπουλος – πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος ΟΛΒ

Μέλη:

Απόλλων Φιλιππής, πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος Ο.Λ.Η. ΑΕ
Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης,  πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος Ο.Λ.Λ. ΑΕ
Χρήστος Δούκας, πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος Ο.Λ.Α. ΑΕ
Σταύρος Δρακονταειδής,  πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος Ο.Λ.Ε. ΑΕ
Χρήστος Ηλιάδης, πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος Ο.Λ.Κ. ΑΕ
Σπυρίδων Στεφανίδης, πρόεδρος & δ/νων σύμβουλοςΟ.Λ.ΚΕ. ΑΕ
Αικατερίνη Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη, δ/νουσα σύμβουλος Ο.Λ.Ρ. ΑΕ
Ανδρέας Παπανδρέου, πρόεδρος & δ/νων σύμβουλος  Ο.Λ.Ν.Ε. ΑΕ

Απάντηση