Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Η πανδημία του Covid-19, έφερε επιδημία μοναξιάς στην Ευρώπη

ΕU,ΥΓΕΙΑ στις 27/07/2021

Ανησυχητικά τα όσα αναφέρει η Έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  – Επικίνδυνες ηλικίες από 18 έως 35 ετών!

|> Κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας του κορωνοϊού, ο ένας στους τέσσερις πολίτες της ΕΕ ανέφερε ότι αισθάνεται μοναξιά, σύμφωνα με έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής.

Η έκθεση περιλαμβάνει τα πλέον πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία σχετικά με τη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση στην ΕΕ και αναλύει έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, σύμφωνα με την οποία το αίσθημα μοναξιάς διπλασιάστηκε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Στα άτομα ηλικίας 18-35 ετών καταγράφηκε τετραπλασιασμός της μοναξιάς σε σύγκριση με το 2016. Επίσης, η κάλυψη του φαινομένου της μοναξιάς από τα μέσα ενημέρωσης σε όλη την ΕΕ διπλασιάστηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ η ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα διαφέρει σημαντικά από κράτος σε κράτος. Η έκθεση του ΚΚΕρ διερευνά πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της μοναξιάς σε 10 κράτη μέλη της ΕΕ.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας, Ντούμπραβκα Σούιτσα, δήλωσε:

«Η πανδημία του κορονοϊού έφερε στο προσκήνιο προβλήματα όπως η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση. Αυτά τα αισθήματα υπήρχαν από πριν, αλλά η επίγνωση για αυτά ήταν μικρότερη. Με τη νέα αυτή έκθεση, μπορούμε να αρχίσουμε να κατανοούμε και να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τα προβλήματα αυτά . Μαζί με άλλες πρωτοβουλίες, όπως η Πράσινη Βίβλος για τη Γήρανση, έχουμε την ευκαιρία να σκεφτούμε πώς να οικοδομήσουμε μαζί μια πιο ανθεκτική και συνεκτική κοινωνία και μια ΕΕ που να είναι πιο κοντά στους πολίτες της».

Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μαρίγια Γκαμπριέλ, είπε:

«Η μοναξιά είναι μια πρόκληση που επηρεάζει όλο και περισσότερο τους νέους μας. Ωστόσο, για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την οποιαδήποτε πρόκληση, πρέπει πρώτα να την κατανοήσουμε. Οι επιστήμονες του Κοινού Κέντρου Ερευνών παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη μοναξιά και τον τρόπο που οι άνθρωποι επηρεάζονται από την πανδημία. Η νέα αυτή έκθεση μάς προσφέρει τις βάσεις για μια ευρύτερη ανάλυση, έτσι ώστε η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση να γίνουν πλήρως κατανοητές και να αντιμετωπιστούν στην Ευρώπη».

Η έκθεση αποτελεί το πρώτο βήμα σε μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το έργο θα περιλαμβάνει μια νέα συλλογή δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με τη μοναξιά, η οποία θα διενεργηθεί εντός του 2022, και τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας για την παρακολούθηση της μοναξιάς σε βάθος χρόνου σε όλη την Ευρώπη.

>>> Η πλήρης Έκθεση ΕΔΩ.

Απάντηση