Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις

Ελλάδα: Εθνικό Σημείο Επαφής

Στην ενημερωτική σύσκεψη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα: «Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τις Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Επιχειρήσεις – Ενημέρωση & Ανάπτυξη Συνεργασιών» συμμετείχε Ο Α΄ αντιπρόεδρος του ΕΒΕΠ και πρόεδρος του ΣΒΑΠ, Δημήτρης Μαθιός (φωτό), καθώς οι σχετικές Οδηγίες συνιστούν έναν περιεκτικό κώδικα ορθής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων.

Παρ΄όλο που αυτές έχουν εκδοθεί κατ΄αρχάς για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, κατόπιν πρόσφατης ενημέρωσης από τον ΟΟΣΑ, θεωρείται πλέον ότι οι Οδηγίες αφορούν στο σύνολο των επιχειρήσεων.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Σημειώνεται ότι σκοπός των Οδηγιών είναι η προώθηση της θετικής συμβολής των επιχειρήσεων στην οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική πρόοδο στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με αμοιβαίο όφελος

Απάντηση