Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ο Πειραιάς εκπροσωπεί την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό για την προώθηση του επιχειρείν

Εν Δημω στις 05/07/2018

Τον Νοέμβριο στην Αυστρία

|> Ο  δήμος Πειραιά επελέγη να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό – βράβευση για την “Προώθηση της Επιχειρηματικότητας έτους 2018», που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Αυστρία.

Η πρόταση του δήμου Πειραιά, ήταν μια εκ των δύο  που προκρίθηκαν στον διαγωνισμό σε εθνικό επίπεδο και αφορά τις πρωτοβουλίες του δήμου για τη “γαλάζια” επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας
  • την εκπόνηση Στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη για την περίοδο 2018-2024, 
  • τον διαγωνισμό γαλάζιας καινοτομίας του Δήμου Πειραιά BlueGrowth,
  • τη δημιουργία δικτύου μεταφοράς και εφαρμογής (BLUACT) του διαγωνισμού BlueGrowth από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, στο πλαίσιο του προγράμματος URBACT,
  • την υλοποίηση δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προσανατολισμένων στη στήριξη της Γαλάζιας Οικονομίας, μέσω της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης σε NEETs (NEETs ON BOARD/EaSI )και της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση των δεξιοτήτων και γνώσεων των επαγγελματιών της Γαλάζιας Οικονομίας (BLUES/ERASMUS ΚΑ2+), και
  • τη δημιουργία και λειτουργία (εντός του 2019) του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη στον Πειραιά.

Ο αρμόδιος εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Πέτρος Κόκκαλης (φωτό), σε δήλωσή του επεσήμανε: «Προσδοκούμε με αυτές τις ενέργειες, ότι θα υπάρξει ανάπτυξη και θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Ως Δήμος, οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες που κάνουμε είναι σωστά σχεδιασμένες, υλοποιήσιμες και έχουμε αποτελέσματα».

Απάντηση