Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Γεγονός το πρώτο ελληνικό rapid test για τον κορωνοϊό

Προέκυψε από την Εμβληματική Δράση του υπουργείου Ανάπτυξης για την μελέτη του Covid-19

|> Πολύ μεγάλη επιτυχία για την ελληνική επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, έχει να δείξει το πρώτο ελληνικό, ταχείας ανίχνευσης τεστ αντιγόνου (“rapid antigen test”), το οποίο προέκυψε από την “Εμβληματική Δράση” του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την μελέτη του Covid-19.

Μετά την ολοκλήρωση της σύνθεσης, της απομόνωσης και του  χαρακτηρισμού μίας σειράς μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι του κορωνοϊού SARS-CoV-2, οι αλληλουχίες των ως άνω αντισωμάτων, η μέθοδος σύνθεσής τους, καθώς και τα πεδία αξιοποίησής τους, κατατέθηκαν στο πλαίσιο αίτησης κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας (“patent pending”) στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το ερευνητικό πρόγραμμα βρίσκεται ήδη στη φάση αναζήτησης εταιρείας, η οποία θα αναλάβει τη μαζική παραγωγή των μονοκλωνικών αντισωμάτων και την τοποθέτηση αυτών επί ειδικής μεμβράνης ανάπτυξης (“strip”) για την δημιουργία ταχέως τεστ αντιγόνου (“rapid antigen test”), που θα επιτρέψει το συστηματικό και στοχευμένο έλεγχο του πληθυσμού.

Επισημαίνεται πως η “Εμβληματική Δράση” του υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ύψους περίπου 2,9 εκατομμυρίων ευρώ, αφορά ερευνητικό πρόγραμμα με στόχο την Επιδημιολογική μελέτη του SARS-CoV-2 στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών. Η δράση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική που αναπτύσσει η χώρα για την αντιμετώπιση του Covid19. Η Ελληνική Ερευνητική και Επιστημονική κοινότητα, μέσα από την συνεργασία έξι Ερευνητικών Κέντρων και τεσσάρων Α.Ε.Ι, υπό την εποπτεία και χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, διαδραματίζει το δικό της σημαντικό ρόλο και συστρατεύεται στην προσπάθεια αντιμετώπισης της υγειονομικής αλλά και οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Η υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο μέτωπο των εξελίξεων στη μελέτη του ιού και την παραγωγή γνώσης για την αντιμετώπιση αυτής της υγειονομικής κρίσης.

Οι φορείς που υλοποιούν την Εμβληματική Δράση είναι οι εξής:

  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών | Τμήμα Ιατρικής
  • Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας και τεχνολογικής Ανάπτυξης | Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών
  • Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Τμήμα Ιατρικής
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης | Τμήμα Ιατρικής
  • ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμιγκ
  • Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
  • ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”
  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων