Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Άραγε ποιά να είναι η αιτία που η όποια προσφορά προκαλεί από ψυχρότητα μέχρι και άρνηση…

FLASH στις 16/04/2017

Και όμως, δωρεάν δότε!

|> Μάρκος Λεζές

|> Υπάρχουν κατά τη διάρκεια της ζωής μας περιστάσεις που όλος ο κόσμος φαίνεται ότι είναι εναντίον μας. Οι σκοποί μας παρεξηγούνται, οι λόγοι μας παρανοούνται, μια ύπουλος φράση ή ένα μειδίαμα κακόβουλο, μάς φανερώνουν πολλές φορές τα εχθρικά αισθήματα των άλλων.

Τους είμεθα αντιπαθητικοί και μας υποδέχονται με παγερή ψυχρότητα. Η άρνηση σταματά τα χείλη μας και τη βοήθεια, που με τόση ανιδιοτέλεια και προθυμία προσφερόμεθα να τους δώσουμε.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Μας φαίνονται σκληρά όλα αυτά, γιατί δεν μπορούμε να μαντέψουμε την αίτια τους. Καλή Ανάσταση!

Απάντηση