Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Αναβαθμίζεται και ενισχύεται ο εξοπλισμός πληροφορικής των υπηρεσιών της Περιφέρειας

ΕΛΛΑΔΑ στις 20/04/2017

Δαπάνη 897,5 εκ.

|> Τη ριζική ανανέωση του υφιστάμενου εξοπλισμού Η/Υ των υπηρεσιών της περιφέρειας εξασφάλισε η Περιφέρεια Αττικής, με την περιφερειάρχη Ρένα Δούρου να υπογράφει σύμβαση για την «Προμήθεια 1.650 ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής» (συνολικής δαπάνης 897.499,60 ευρώ με ΦΠΑ), με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των υπαλλήλων.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα ευρήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία απογραφής και ανακατανομής του υφιστάμενου εξοπλισμού πληροφορικής των υπηρεσιών, ο τελευταίος προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από προμήθειες ή έργα που πραγματοποιήθηκαν πριν από το 2006.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία η αναβάθμιση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού, καθώς συχνά παρουσιάζει προβλήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά λόγω έλλειψης ανταλλακτικών για την επισκευή του, ενώ το κόστος συντήρησης είναι δυσανάλογο σε σχέση µε την τρέχουσα αξία του.

Απάντηση