Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Στις 167.925 για την περίοδο 2023-2024 οι άδειες διαμονής και την διετία 2021-2022 ήταν 168.632

|> Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β 2189/3.4.2023) η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών για εργασία για τα έτη 2023 και 2024, σε 167.925.

Το πλήθος των επιτρεπόμενων μετακλήσεων καθορίστηκε σε επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο … Περισσότερα