Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Βραβεύτηκε για την ανάπτυξη ψηφιακού εργαλείου για ΜμΕ, όπου καταγράφονται όλες οι πηγές χρηματοδότησης από την ΕΕ

|> Με το δεύτερο «Βραβείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2023» στην κατηγορία «Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα» για την πρόταση με θέμα «Ανάπτυξη ψηφιακού εργαλείου για την ενημέρωση και καθοδήγηση των ΜμΕ στην επιλογή σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της ρευστότητας» βραβεύτηκε η διεύθυνση … Περισσότερα