Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Στους 641 ελέγχους, επιβλήθηκαν σε 55 περιπτώσεις πρόστιμα συνολικού ύψους 110.000 ευρώ και σε 18 από αυτές παύση των εργασιών

|> Σε 641 ελέγχους εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, κατά τη διάρκεια του καύσωνα ‘’Κλέων’’, προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

Ο απολογισμός των ελέγχων αφορά στην περίοδο 14-26 Ιουλίου, σε ώρες … Περισσότερα