Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Πρόεδρος επανεξελέγη ο Δημήτριος Ματθαίου ο οποίος ανήγγειλε τις νέες εγκαταστάσεις σε ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο του Πειραιά

|> Νέο Διοικητικό του Συμβούλιο και νέα Εξελεγκτική του Επιτροπή, ανέδειξε ομόφωνα το Ahepa Maritime Chapter HJ-45 St’ Nicholas κατά την διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 19/5/2023 στο  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ).

Το νέο πενταμελές ΔΣ του Ahepa … Περισσότερα