Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας καταγγέλλει τη μετακύλιση του επιχειρηματικού κινδύνου στους καταναλωτές

|> Από την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με μία άκρως αντικαταναλωτική της ενέργεια, προωθεί την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών αναφορικά με την παροχή δυνατότητας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στις συμβάσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών των παρόχων, λόγω υπερβολικής και … Περισσότερα