Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Για έργο ‘’Ιστορίες για το Παρόν και το Μέλλον. Ψηφιακές αφηγήσεις από τα Αρχεία και τις Συλλογές του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος’’

|> Η υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ελένη Λουρή-Δενδρινού, συνοδευόμενη από τον ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, Γιώργο Ζερβό, επισκέφθηκε το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδας (ΕΜΕ), στο οποίο υλοποιείται έργο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Περισσότερα