Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Δεν είναι μόνον η ενίσχυση της εξωστρέφειας συνολικά, αλλά υπάρχει και μια εξισορρόπηση του μείγματος τα τελευταία έτη

Βασίλης Κορκίδης* |> Η διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, μετά την έναρξη της πανδημίας και τη διετία της ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης 2021-2022, οφείλεται αρχικά στην κατάρρευση της τουριστικής κίνησης, ακολούθως στις αυξημένες διεθνείς τιμές της ενέργειας και στην άνοδο των εισαγωγών … Περισσότερα