Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Θεσμοθετήθηκε μία ημέρα ‘’μετ’ αποδοχών’’ για διενέργεια προσυμπτωματικού ελέγχου για γυναικολογικούς καρκίνους

|> Το υπουργείο Εργασίας ικανοποίησε ένα σημαντικό αίτημα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.), του συλλόγου Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών (Κ.Ε.Φ.Ι.) και της εκστρατείας forHER, αίτημα που συμβάλλει σημαντικά στον προσυμπτωματικό έλεγχο των γυναικών. Προστέθηκε μία (1) ημέρα άδεια ετησίως με αποδοχές για

Περισσότερα