Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Μεταξύ αυτών η Ελλάδα και η Κύπρος – Τους δόθηκε προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δέσμη αποφάσεων επί παραβάσει, λόγω της μη κοινοποίησης από τα κράτη μέλη των μέτρων που έχουν λάβει για τη μεταφορά Οδηγιών της ΕΕ στο εθνικό τους Δίκαιο και απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στα κράτη μέλη που δεν … Περισσότερα