Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εκδιδόμενων ατόμων

|> Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της πορνείας, καθώς και πολιτικές για την εξάλειψη της φτώχειας.

Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την πορνεία στην ΕΕ, τις διασυνοριακές επιπτώσεις της και τον αντίκτυπό … Περισσότερα

Το rescEU θα τεθεί σε λειτουργία από το 2024 για: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Τουρκία

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 106,2 εκατ. ευρώ στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Τουρκία για την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων ιατρικών ομάδων έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του rescEU. Στόχος είναι να ενισχυθεί … Περισσότερα