Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (ΕΓΓΕ) εμμένει στο επί 46ετίας αίτημά του

|> Με νέο διοικητικό συμβούλιο η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία (ΕΓΓΕ) του οποίου η θητεία είναι τριετής. Από τη γενική συνέλευση της ΕΓΓΕ που έγινε στις 11 Ιουλίου προέκυψε το νέο δ.σ. το οποίο συστάθηκε σε σώμα ως εξής:

  • Πρόεδρος: Ιωάννης Γ.
Περισσότερα