Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Στο 89,95% των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο ‘’Καλάθι του Νοικοκυριού’’, οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές  

|> Στο 89,95% των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο «Καλάθι του Νοικοκυριού», οι τιμές μειώνονται ή διατηρούνται σταθερές την 23η εβδομάδα εφαρμογής του (5/4/2023 -11/42023), που αποτελεί ταυτόχρονα την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του “Καλαθιού του Πάσχα”, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον των υπόλοιπων προϊόντων, αρνί, κατσίκι, … Περισσότερα