Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Στην εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, βραβείο απονεμήθηκε επίσης και στην οργάνωση ‘’Θετική Φωνή’’ 

|> Ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου Χάρης Κούντουρος  δήλωσε κατά τη διάρκεια της απονομής: «Το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη τιμά πρωτοβουλίες που προάγουν τις ευρωπαϊκές αξίες, την αλληλοκατανόηση και την διασυνοριακή πολιτιστική συνεργασία που συμβάλλει στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού πνεύματος. Οι δύο βραβευθέντες

Περισσότερα