Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Το rescEU θα τεθεί σε λειτουργία από το 2024 για: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Τουρκία

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 106,2 εκατ. ευρώ στο Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Τουρκία για την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων ιατρικών ομάδων έκτακτης ανάγκης στο πλαίσιο του rescEU. Στόχος είναι να ενισχυθεί … Περισσότερα