Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Προσφέρει την ολοκληρωμένη και την εξειδικευμένη γνώση, σε όλο το φάσμα και τις πτυχές των διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών

|> Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 2023-24, του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρατάθηκε μέχρι 14 Σεπτεμβρίου. Το συγκεκριμένο Μ/Π προσφέρει την ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη γνώση, σε όλο το φάσμα και τις πτυχές των διεθνών … Περισσότερα