Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ρύθμιση  του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για περισσότερη νομιμότητα, διαφάνεια και λογοδοσία

|> Με στόχο την καλύτερη προστασία των ωφελούμενων των υπηρεσιών των μονάδων κοινωνικής φροντίδας  ενισχύονται ακόμα περισσότερο οι κανόνες λειτουργίας και εποπτείας προς την κατεύθυνση της νομιμότητας της διαφάνειας και της λογοδοσία.

Με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που περιλαμβάνεται σε τροπολογία του υπουργείου … Περισσότερα