Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

«Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ο ‘μεγάλος ασθενής’, μεταμορφώθηκε σε έναν σύγχρονο ασφαλιστικό φορέα»

|> Την μεγάλη ικανοποίησή της μετέφερε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, συμμετέχοντας στην εκδήλωση για την ‘’αλλαγή πλεύσης’’ και τον εκσυγχρονισμό του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

Η υφυπουργός σημείωσε ότι «μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, η πολιτική βούληση της κυβέρνησης, που εκφράστηκε Περισσότερα