Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Σπύρου Πασχάλη, συνεδρίασε το δ.σ. της Attica ΑΕ και CFO εξελέγη ο Π. Δικαίος

|> Η ATTICA Α.Ε. Συμμετοχών με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε αναπλήρωση κενωθείσας θέσης του Δ.Σ. και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. στην από 07.09.2023 συνεδρίαση του, αποφάσισε την εκλογή του Παναγιώτη … Περισσότερα