Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Εντός των ημερών, ειδικό ‘’Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής Δεδομένων Στοχοθεσίας των Φορέων του Δημοσίου’’ με στοχοθεσία των προϊσταμένων όλων των φορέων

|> Η εφαρμογή της στοχοθεσίας σε όλο το Δημόσιο, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και της κάθε υπηρεσίας, αποτελεί το νέο στοίχημα που καλείται να κερδίσει η κυβέρνηση.

Το 2023 αποτελεί την πρώτη χρονιά εφαρμογής του … Περισσότερα