Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εκδιδόμενων ατόμων

|> Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να ληφθούν μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της πορνείας, καθώς και πολιτικές για την εξάλειψη της φτώχειας.

Η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την πορνεία στην ΕΕ, τις διασυνοριακές επιπτώσεις της και τον αντίκτυπό … Περισσότερα