Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ο κανονισμός τούς περιορίζει με έναν κατάλογο πρακτικών που πρέπει να εφαρμόζουν ή να αποφεύγουν

|> Τέθηκε σε εφαρμογή χθες η πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για τις ψηφιακές αγορές. Ο εν λόγω κανονισμός αποσκοπεί στη διασφάλιση διεκδικήσιμων και δίκαιων αγορών στον ψηφιακό τομέα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, ως ρυθμιστές πρόσβασης (“πυλωροί”) νοούνται οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες που αποτελούν σημαντική … Περισσότερα