Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

…Της αρκεί που στιγμιαία είναι στο κέντρο όλων με την κάμερα στο χέρι και ένα εγώ, ίσως ποδοπατημένο από την καθημερινότητα

Αλέξανδρος Αρδαβάνης* |> Η γυναίκα κάτω από την ομπρέλα, με το τσιγάρο στο στόμα και την κάμερα στο χέρι, κινείται αργά βιντεοσκοπώντας κυκλικά τα γύρω. Την περιβάλλει το τοπίο· άμμος ξανθή, τα πεύκα πλάι στη θάλασσα, ήλιος μεσούρανος … Περισσότερα