Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Συμμετέχουν επιφανείς στοχαστές και επιστήμονες και θα συζητήσουν θέματα τα οποία θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα

|> Οι Δελφοί αποτελούν ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα του αρχαίου ελληνικού στοχασμού, η αίγλη του οποίου παραμένει δυναμική και σήμερα. Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ε.Π.Κε.Δ.), καταστατική αποστολή του οποίου είναι η δημιουργία στους Δελφούς ενός ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πνευματικού κέντρου, αποτελεί το … Περισσότερα