Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ποια πρόστιμα αυξάνονται – Ποιες διευκολύνσεις παρέχονται στις επιχειρήσεις – Το εργασιακό ν/σ τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 8 Σεπτεμβρίου

|> Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τη νέα νομοθετική του πρωτοβουλία, η οποία σήμερα βρίσκεται σε διαβούλευση, προχωρά στην Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 «για διαφανείς και … Περισσότερα