Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Συμβουλίου για προώθηση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση  ReFuelEU Aviation. Μόλις τεθούν σε ισχύ, οι νέοι κανόνες θα συμβάλουν στην απανθρακοποίηση του τομέα των αερομεταφορών, απαιτώντας από τους προμηθευτές καυσίμων … Περισσότερα