Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Τι κατέθεσαν στην Εξεταστική Επιτροπή: Χαρ. Παλαΐνης, Μιχ. Πηλιχός, Γερ. Ματάτσης, Αθ. Περδίκης, Ηλ. Γλεντζές και Δημ. Παπαποστόλου.

 |> Η Βουλή των Ελλήνων και η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου, συνεχίζοντας την κοινή πρωτοβουλία τους, εξέδωσαν τον δέκατο τόμο του έργου ‘’Φάκελος Κύπρου’’.

Η συγκεκριμένη έκδοση (Τόμος Ι΄) περιλαμβάνει το μαρτυρικό υλικό που συνέλεξε η Εξεταστική Επιτροπή της … Περισσότερα