Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Σαν απάντηση, η μαρτυρία της Χαρίτας Μάντολες, της γυναίκας- σύμβολο του Ελληνισμού με τους δώδεκα αγνοούμενους…

Θεοφάνης Μαλκίδης* |> Ο Κώστας Μόντης, ένας ακόμη μεγάλος ποιητής που γέννησε η Κύπρος, περιέγραψε την τουρκική εισβολή τον Ιούλιο το 1974 με το εξαιρετικό του χάρισμα :

«…η Ελλάδα δεν ήρθε. Είχε λέει, άλλη δουλειά η Ελλάδα, κ ήμαστε και μακριά και Περισσότερα