Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Για αναβάθμιση και επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, νέα έργα υποδομής και προμήθεια υπερσύγχρονου εξοπλισμού

|> Με το ποσόν των 43.644.609,4 ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας που διοχετεύονται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ενισχύονται το 2023 πέντε Ερευνητικά Κέντρα και ένας Τεχνολογικός Φορέας.

«Συνολικά η χρηματοδότηση για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας από τους Περισσότερα