Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Είναι προϋπολογισμού 409.944 ευρώ και βασίστηκε σε πρακτική που εφαρμόζεται στη Γαλλία –  Σχεδιάστηκε από την Περιφέρεια

|> Το πρωτοπόρο πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας στην τεχνητή λίμνη εντός του Πάρκου Πόλης των Άνω Λιοσίων και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης του έργου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του περιφερειάρχη Αττικής … Περισσότερα