Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Εργοδότες ή διευθυντές 6 στους 10 καταγγελλόμενους, αναφέρει η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιθεώρησης Εργασίας

|> Έξι στους δέκα καταγγελλόμενους για περιστατικά βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας είναι εργοδότες ή πρόσωπα που ασκούν διευθυντικό́ δικαίωμα ή εκπροσωπούν τον εργοδότη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του αρμόδιου τμήματος της Επιθεώρησης Εργασίας. Και 4 στις 10 περιπτώσεις αφορούν … Περισσότερα