Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Υπεγράφη συμφωνία μεταξύ Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και CIIE – Η έκθεση πραγματοποιείται τον Νοέμβριο

|> Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης πολιτικής στήριξης των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των μελών του, δια του προέδρου του, Βασίλη Κορκίδη, υπέγραψε MoU με τον Liu Fuxue, επικεφαλής των αρμοδίων αρχών της Κίνας για το εισαγωγικό εμπόριο, με … Περισσότερα