Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ξεπέρασαν το εκατομμύριο οι δηλώσεις υποστήριξης που συγκεντρώθηκαν από πολίτες επτά κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

|> H πρωτοβουλία “Ευρώπη χωρίς γούνες” (“Fur Free Europe”) έγινε η δέκατη επιτυχής Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, καθώς συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από πολίτες της ΕΕ, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαγορεύσει σε επίπεδο ΕΕ Περισσότερα