Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Αναμένεται να χρηματοδοτηθούν πάνω από 130 διδακτορικές διατριβές που καλύπτουν όλους τους επιστημονικούς τομείς

|> Σήμερα, η Επιτροπή δημοσίευσε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τα διδακτορικά δίκτυα των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA) για το 2023. Η πρόσκληση αναμένεται να χρηματοδοτήσει πάνω από 130 διδακτορικές διατριβές που καλύπτουν όλους τους επιστημονικούς τομείς, καθώς και την κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων … Περισσότερα