Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ολοκληρωμένη εικόνα του κλάδου από στελέχη της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας – Εκπαιδευτική πλατφόρμα των ‘’Ποσειδωνίων’’

|> Οι Εκθέσεις Ποσειδώνια, διοργανωτές της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης Ποσειδώνια, εγκαινιάζουν την πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Posidonia Masterclass in Shipping, διαθέσιμη στο www.PosidoniaMasterclass.com.

Το Posidonia Masterclass in Shipping είναι μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που παρέχει σειρά διαλέξεων από διακεκριμένους πλοιοκτήτες, διαχειριστές και στελέχη της … Περισσότερα