Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ευρωπαϊκό Κέντρο Γνώσης για την καταπολέμηση του καρκίνου

ΕU,ΥΓΕΙΑ στις 01/07/2021

Άνοιξε διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συλλογή στοιχείων και τον συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση της πρώτης αιτίας θανάτου ατόμων κάτω των 65 ετών στην Ευρώπη – Και ειδικό Κέντρο για τον καρκίνο του μαστού

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε χθες το Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο, (κλικ ΕΔΩ) την πρώτη εμβληματική δράση που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. (κλικ ΕΔΩ)

Το Κέντρο Γνώσης είναι μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα για τη συλλογή στοιχείων και τον συντονισμό των δράσεων για την αντιμετώπιση της πρώτης αιτίας θανάτου μεταξύ των ατόμων ηλικίας κάτω των 65 ετών στην Ευρώπη. Το κέντρο θα συγκεντρώνει τα τελευταία στοιχεία σχετικά με τον καρκίνο, θα παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την υγειονομική περίθαλψη και συστήματα διασφάλισης της ποιότητας, και επίσης θα παρακολουθεί και θα προωθεί τις τάσεις όσον αφορά τη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου και τη θνησιμότητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι επίσης ένας χώρος στον οποίο όλοι όσοι έχουν δεσμευτεί για την καταπολέμηση του καρκίνου, μπορούν να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, να συνεργάζονται και να συντονίζονται ώστε να αξιοποιούν στο έπακρο τις συλλογικές γνώσεις μας και την τεκμηριωμένη επιστήμη.

Η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε: «Το νέο Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο που δρομολογείται σήμερα είναι η πρώτη εμβληματική δράση του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. Διαθέτοντας περισσότερες γνώσεις, μπορούμε να κατανοούμε καλύτερα, να προλαμβάνουμε και να θεραπεύουμε τον καρκίνο. Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν το σημείο εκκίνησης για μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την περίθαλψη των καρκινοπαθών στην ΕΕ. Η συγκέντρωση και η ανταλλαγή των τελευταίων πορισμάτων της έρευνας, της καινοτομίας και των τεχνολογιών για τον καρκίνο, μεταξύ άλλων όσον αφορά νέες εξατομικευμένες και ψηφιακές λύσεις, είναι ζωτικής σημασίας για την ενδυνάμωση των υγειονομικών και ερευνητικών αρχών για την καλύτερη αντιμετώπιση του καρκίνου, και το Κέντρο Γνώσης θα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των δράσεων».

Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μαρίγια  Γκαμπριέλ, η οποία είναι αρμόδια για το Κοινό Κέντρο Ερευνών, δήλωσε σχετικά: «Από τα ιδρύματα έως τους ερευνητές, από τις οργανώσεις ασθενών έως τους φορείς καινοτομίας, πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε ολόκληρη την κοινωνία για να νικήσουμε τον καρκίνο. Η επιστήμη μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την ασθένεια και τους παράγοντες κινδύνου της, αλλά για να υπάρξει πραγματικός αντίκτυπος πρέπει αυτές οι γνώσεις να συμβάλουν στη διαμόρφωση πολιτικών και παρεμβάσεων που θα σώζουν ζωές. Το Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο αποτελεί βασικό εργαλείο για τον συντονισμό των προσπαθειών μας και για να διασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούμε τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία για να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα».

Ο ρόλος του Κέντρου Γνώσης

Το Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο είναι ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής γνώσεων που παρέχει τεκμηριωμένη στήριξη σε πολιτικές, ενώ παράλληλα επεκτείνει τα υφιστάμενα συστήματα ΤΠ, τις πύλες, τις πλατφόρμες και τις βάσεις δεδομένων της Επιτροπής για τον καρκίνο. Το Κέντρο:

  • θα χαρτογραφεί και θα παρέχει τα τελευταία στοιχεία και τις στατιστικές σχετικά με τον καρκίνο·
  • θα παρακολουθεί τις τάσεις σε θέματα καρκίνου, ώστε να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προληπτικών στρατηγικών και των προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου·
  • θα παρέχει ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, τη διάγνωση του καρκίνου και την περίθαλψη των καρκινοπαθών, ώστε να βελτιωθούν τα αποτελέσματα και να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ όσον αφορά τον καρκίνο·
  • θα συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικών για την πρόληψη του καρκίνου που σχετίζονται με το περιβάλλον και τον υγιεινό τρόπο ζωής, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης του καπνίσματος και του αλκοόλ·
  • θα εντοπίζει τα κενά στην έρευνα ή την πολιτική·
  • θα παράσχει έναν χώρο για τον συντονισμό πολλών πρωτοβουλιών για τον καρκίνο σε μία πλατφόρμα·
  • θα συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόληψη του καρκίνου και την περίθαλψη των καρκινοπαθών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η πλατφόρμα φιλοξενεί την πύλη γνώσεων για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της πρόληψης. Φιλοξενεί επίσης το ευρωπαϊκό σύστημα ενημέρωσης για τον καρκίνο, καθώς και ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και συστήματα διασφάλισης της ποιότητας για την πρόληψη, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου.

Το Κέντρο Γνώσης είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου, βασική προτεραιότητα της Προέδρου της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον τομέα της υγείας και βασικός πυλώνας μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας.

Το σχέδιο για τον καρκίνο καθορίζει μια νέα και φιλόδοξη προσέγγιση για τη μείωση του άχθους του καρκίνου στην ΕΕ, αντιμετωπίζοντας ολόκληρη την πορεία της νόσου, από την πρόληψη έως την ποιότητα ζωής των καρκινοπαθών και των επιζώντων, εστιάζοντας σε δράσεις στις οποίες η ΕΕ μπορεί να προσθέσει τη μεγαλύτερη αξία. Επιπλέον, η προβλεπόμενη αποστολή του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τον καρκίνο θα αποτελέσει μείζονα συνιστώσα της επένδυσης της ΕΕ στην έρευνα και την καινοτομία για τον καρκίνο, ενημερώνοντας πολλές από τις βασικές δράσεις των σχεδίων για τον καρκίνο και παρέχοντας καινοτόμες έννοιες πολιτικής και καινοτόμες λύσεις για τους ασθενείς.

Το Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο θα συμβάλει στην επιτυχία αυτών των πρωτοβουλιών εντοπίζοντας, ευθυγραμμίζοντας, σχεδιάζοντας και συντονίζοντας επιστημονικές και τεχνικές δράσεις. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθούν η πρόληψη, ο προσυμπτωματικός έλεγχος για έγκαιρη διάγνωση και η θεραπεία και περίθαλψη, έτσι ώστε όλοι να ζούμε πιο υγιείς στο μέλλον.

Νέες κατευθυντήριες γραμμές
για τον προσυμπτωματικό έλεγχο,
τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού

Χθες εγκαινιάστηκε επίσης ένα πρώτο βασικό παραδοτέο του Κέντρου Γνώσης: οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας για τον προσυμπτωματικό έλεγχο, τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Αυτές οι επικεντρωμένες στον ασθενή κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και στις γυναίκες σαφείς και ανεξάρτητες οδηγίες σχετικά με την πλήρη πορεία της υγειονομικής περίθαλψης γι’ αυτόν τον καρκίνο που πλήττει συχνότερα τις γυναίκες.

Θα συμβάλουν στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του μαστού και στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων που μπορούν να αποφευχθούν όσον αφορά την επίπτωση, τον επιπολασμό, τη θνησιμότητα και τα ποσοστά επιβίωσης μεταξύ και εντός των χωρών της ΕΕ. Οι κατευθυντήριες γραμμές και τα συνοδευτικά εγχειρίδια διασφάλισης της ποιότητας είναι διαθέσιμα διαδικτυακά στο Κέντρο Γνώσης και θα επικαιροποιούνται μόλις καθίστανται διαθέσιμα νέα στοιχεία.

Ιστορικό

Το Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο, θα διαχειρίζονται, επιστήμονες από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής και βρίσκονται στην πλέον κατάλληλη θέση να το πράξουν, δεδομένου ότι διαθέτουν εμπειρογνωσία τόσο στη διαχείριση άλλων κέντρων γνώσης όσο και σε θέματα καρκίνου. Η πείρα τους περιλαμβάνει την παροχή κατευθυντήριων γραμμών για τη βελτίωση του προσυμπτωματικού ελέγχου, της διάγνωσης και της περίθαλψης, την παγίωση των βέλτιστων πρακτικών για την πρόληψη του καρκίνου και την αξιοποίηση του δυναμικού των δεδομένων για τον καρκίνο όσον αφορά την παρακολούθηση και την πρόβλεψη του άχθους του καρκίνου.

Τα Κέντρα Γνώσης της Επιτροπής φέρνουν σε επαφή εμπειρογνώμονες, ερευνητές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής εντός και εκτός της Επιτροπής για να διαμορφώσουν ολιστικά ερωτήματα πολιτικής και να αναπτύξουν τεκμηριωμένες απαντήσεις.

Το Κέντρο Γνώσης για τον Καρκίνο είναι το 10ο κέντρο γνώσης της Επιτροπής και το 9ο που θα εγκαινιαστεί υπό την ηγεσία του Κοινού Κέντρου Ερευνών. Προστίθεται στα κέντρα που έχουν ήδη ιδρυθεί στους τομείς της βιοποικιλότητας, της βιοοικονομίας, της γεωσκόπησης, της παγκόσμιας επισιτιστικής και διατροφικής ασφάλειας, των εδαφικών πολιτικών, της μετανάστευσης και της δημογραφίας, της διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών, της απάτης στον τομέα των τροφίμων και της ποιότητας των τροφίμων, καθώς και της διερμηνείας (η οποία διευθύνεται από το τμήμα διερμηνείας της Επιτροπής — ΓΔ SCIC).

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: