Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Άνοιξε το ΠΣ ‘’ΕΡΓΑΝΗ’’ για  επαναλήψεις και διορθώσεις τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 13/06/2023

Αφορά το Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 (+50.000) Νέων Επιδοτούμενων Θέσεων Εργασίας και το ‘’Πρώτο Ένσημο’’

|> Προκειμένου να καταβληθεί η προβλεπόμενη επιδότηση  από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων ‘’Ανοιχτό Πρόγραμμα 100.000 (+50.000) ΝΕΩΝ Επιδοτούμενων Θέσεων Εργασίας’’ και ‘’Πρώτο Ένσημο’’, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο από χθες 12/6/2023 έως την Παρασκευή 16/6/2023, για επιχειρήσεις και εργαζόμενους που έχουν ενταχθεί σε αυτά,  για διόρθωση του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που έχει δηλωθεί, λαμβάνοντας υπ’ όψιν σχετικά αιτήματά τους.

Συγκεκριμένα είναι δυνατές οι διορθώσεις:

  • Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να διορθώσουν το πιστωτικό ίδρυμα και τον τραπεζικό τους λογαριασμό (ΙΒΑΝ), υποβάλουν ορθή επανάληψη της σχετικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης ένταξης στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
  • Οι ωφελούμενοι νέοι που επιθυμούν να διορθώσουν το πιστωτικό ίδρυμα και τον τραπεζικό τους λογαριασμό (ΙΒΑΝ), υποβάλουν ορθή επανάληψη της σχετικής αίτησης υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής για την ένταξή τους στο πρόγραμμα ΠΡΩΤΟ ΕΝΣΗΜΟ.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση ωφελούμενου του ΠΡΩΤΟΥ ΕΝΣΗΜΟΥ που δεν έχει υποβάλει την απαιτούμενη ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ένταξής του στο πρόγραμμα, θα πρέπει εντός της ανωτέρω προθεσμίας να την υποβάλει, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή της προβλεπόμενης επιδότησης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η εν λόγω αίτηση ή η ορθή επανάληψη αυτής υποβάλλεται στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία  https://supportemployees.services.gov.gr και η πρόσβαση πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών Taxisnet.

Απάντηση