Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Αναστολή εργασίας για ανεμβολίαστους στον χώρο της Υγείας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΥΓΕΙΑ στις 16/08/2021

Άρχισε σήμερα η λειτουργία του μέτρου σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα –  Οριζόντιοι έλεγχοι θα διενεργήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας – Ποιες είναι οι κυρώσεις

|> Από σήμερα Δευτέρα 16/8 το πρωί άρχισε να λειτουργεί το μέτρο της εφαρμογής αναστολής εργασίας για τους εργαζομένους στο χώρο της Υγείας, δημόσιας και ιδιωτικής, όπως και στην φροντίδα ηλικιωμένων και αναπήρων. Τα ποσοστά εμβολιασμού αυτών των ομάδων παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά – από 45% ως 65%, ανάλογα με την κατηγοριοποίησή τους – με τον δημόσιο τομέα να υστερεί σημαντικά έναντι του ιδιωτικού.

Όπως αναφέρει σε σχετική της ανακοίνωση, σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση (αρ. 206 του Ν. 4820/2021), βάσει της οποίας το σύνολο του προσωπικού (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό) των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία  θα πρέπει να έχει λάβει την α΄ δόση ή τη μοναδική δόση εμβολίου έως και 16.08.2021.

Για επιτακτικούς λόγους προστασίας των ευάλωτων αυτών κοινωνικών ομάδων, η  Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα διενεργήσει οριζόντιους ελέγχους συμμόρφωσης με αυτή την υποχρέωση στο σύνολο της επικράτειας.

Επισημαίνεται ότι οι οικείες διατάξεις προβλέπουν τις παρακάτω κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την ως άνω υποχρέωση:

Δημόσιος τομέας

Για τον εργαζόμενο: ειδικό διοικητικό μέτρο αναστολής καθηκόντων (μη καταβολή αποδοχών) με απόφαση του επικεφαλής του φορέα. Άρση αναστολής μετά την πάροδο 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.

Ιδιωτικός τομέας

Για τον εργαζόμενο: Ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας τού εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας.

Για τον εργοδότη: Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση των οικείων διατάξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο α) 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 50.000 ευρώ και β) σε περίπτωση υποτροπής που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο 20.000 ευρώ για κάθε παράβαση και έως 200.000 ευρώ.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: