Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Συστάσεις για το μέλλον της κοινωνικής προστασίας και του κράτους πρόνοιας

ΕU,ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 07/02/2023

Παρουσιάζεται σήμερα στις Βρυξέλλες η Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου

|> Σήμερα, ο επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Νικολά Σμιτ θα παραστεί σε εκδήλωση που θα γίνει τις Βρυξέλλες, κατά την οποία η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για το Μέλλον της Κοινωνικής Προστασίας και του Κράτους Πρόνοιας στην ΕΕ θα παρουσιάσει την τελική έκθεση και τις συστάσεις της, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τα μέλη της.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων, της οποίας προεδρεύει η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στην κοινωνική προστασία, το κράτος πρόνοιας και σε συναφή πεδία.

Η ομάδα εξέτασε τρόπους ενίσχυσης της κοινωνικής προστασίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, π.χ. για την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής, του αντικτύπου των νέων μορφών εργασίας και της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

Στην έκθεση της, η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου διατυπώνει 21 συστάσεις για τη βελτίωση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και του κράτους πρόνοιας σε έξι τομείς: στήριξη των παιδιών, των νέων και των οικογενειών, συμπεριληπτική κοινωνική προστασία και δια βίου μάθηση, στήριξη επαρκών εισοδημάτων και ποιοτικής μακροχρόνιας φροντίδας ηλικιωμένων, προώθηση συμπεριληπτικών και ποιοτικών υπηρεσιών, διασφάλιση βιώσιμης χρηματοδότησης για ανθεκτικό κράτος πρόνοιας και ενίσχυση τη μελλοντικής ικανότητας της ΕΕ να εγγυάται την κοινωνική προστασία.

Ο επίτροπος κ. Σμιτ δήλωσε σχετικά: «Τα άρτια σχεδιασμένα συστήματα κοινωνικής προστασίας συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία των πολιτών από τη φτώχεια, στηρίζουν τις μεταβάσεις και εξομαλύνουν τα εισοδήματα κατά τις μεταβατικές περιόδους και λειτουργούν ως μακροοικονομικοί σταθεροποιητές. Ευχαριστώ την Πρόεδρο και όλα τα μέλη αυτής της ομάδας υψηλού επιπέδου για την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων σχετικά με τα σύνθετα αυτά ζητήματα. Η έκθεση και οι συστάσεις της προς τα κράτη μέλη και την ΕΕ θα συνεισφέρουν σημαντικά στον στοχασμό μας για τα θέματα αυτά κατά τα προσεχή έτη. Από την πλευρά της Επιτροπής, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα κράτη μέλη στην υλοποίηση διαφόρων πρωτοβουλιών της ΕΕ για τη στήριξη της κοινωνικής προστασίας, και ιδίως της σύστασης σχετικά με το ελάχιστο εισόδημα και της ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά.»

> Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και διαδικτυακά.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: