Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Με 52 θέματα συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Θέατρο

Χωρίς κατηγορία στις 09/06/2019

Ένα από τα θέματα, η σημερινή εκδήλωση στο μνημείο του Γ. Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο

|> Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει τη Δευτέρα 10/6/2019 και ώρα 16:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης η μη συζήτηση των οποίων θα προκαλέσει δυσλειτουργία στις υπηρεσίες με οικονομικές επιπτώσεις στον Δήμο. Αυτά αναφέρει η σχετική πρόσκληση του προέδρου του δ.σ. Πειραιά Γιώργου Δαβάκη (φωτό) και τα 52 θέματα είναι!         

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο Ευρωπαϊκό Έργο με τίτλο “Green and Connected Ports” και ακρωνύμιο “GREEN C PORTS”, που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα CEF (CONNECTING EUROPE FACILITY 2014-2020) και ορισμού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου».

ΘΕΜΑ 2ο : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και έγκριση χρηματοδότησης αναγκαίων μελετών για ωρίμανση έργου».

ΘΕΜΑ 3ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019».

ΘΕΜΑ 4ο : «Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη των οφειλών της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πειραιά (ΚΟ.∆.Ε.Π.Α.Π) προς το Δημόσιο (ΔΟΥ), όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα και έγκριση καταβολής τους, σύμφωνα με το αρ. 98 του Ν. 4611/2019».

ΘΕΜΑ 5ο : «Έγκριση α) αποδοχής συμμετοχής στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIII, στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων»με τίτλο «Αξιοποίηση/Αποκατάσταση εμβληματικών κτιρίων Δημοτικής Περιουσίας» β) υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Πειραιά, γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και δ) ορισμός της Διευθύνουσας Υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ 6ο : «Παραχώρηση του κοινόχρηστου πεζοδρομίου της Ακτής Μουτσοπούλου μεταξύ των οδών Γρ. Λαμπράκη & Χαρ. Τρικούπη στο Πασαλιμάνι, για την τοποθέτηση περιπτέρων, όπου πραγματοποιηθεί η 33η Έκθεση Βιβλίου από 7-23/6/2019».

ΘΕΜΑ 7ο : «Έγκριση τοποθέτησης πέργκολας στον χαρακτηρισμένο κοινόχρηστο χώρο πίσω από τον Ι. Ν. Αγίων Αναργύρων, Καραβά Πειραιά».

ΘΕΜΑ 8ο : «Έγκριση τοποθέτησης αναμνηστικής στήλης για την Μικρασιατική καταστροφή, στη συμβολή των οδών Ακτή Κουμουνδούρου & Ν. Βότση, μπροστά στο Β΄ οικοδομικό τετράγωνο του οικισμού».

ΘΕΜΑ 9: «Σύσταση επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης με τίτλο: «Δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη».

ΘΕΜΑ 10ο: «Εκλογή Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα».

ΘΕΜΑ 11ο: «Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου, ήτοι Πέντε (5) καινούργιων Αστικών Λεωφορείων: Τεσσάρων (4) midi και Ενός (1) mini για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Δημοτική Συγκοινωνία), των συμβάσεων προμήθειας μεταξύ του Δήμου Πειραιά και των εταιρειών: 1) ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε. και 2) ΣΚΑΝΤΡΑΚ ΣΕΡΒΙΣ ΕΠΕ».

ΘΕΜΑ 12ο : «Επιμόρφωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ του Δήμου Πειραιά με αξιοποίηση του Προγράμματος ΛΑΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ., ετών 2018 και 2019 και ειδικότερα από 01-06-2018 έως 31-05-2019».

ΘΕΜΑ 13ο : «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων Α.Α.Ε. 4/2017”».

ΘΕΜΑ 14ο : «Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε. 8/2012’’».

ΘΕΜΑ 15ο: «Παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μελέτης εφαρμογής και εγκατάστασης συστήματος ανάλυσης επικινδυνότητας τροφίμων στα κρίσιμα σημεία ελέγχου HACCP των Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 16ο : «Έγκριση δαπάνης της Τελετής Ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής».

ΘΕΜΑ 17ο : «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στο μνημόσυνο πνιγέντων-φονευθέντων του Εμπορικού Ναυτικού».

ΘΕΜΑ 18ο : «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά στην ενοικίαση ηχητικής κάλυψης της συναυλία με κρητικούς παραδοσιακούς χορούς του συλλόγου “ΟΜΟΝΟΙΑ” σε συνεργασία με τον Πειραϊκό Σύνδεσμο».

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών: “Εργασία ελέγχου του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2016 & 2017 του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση αγοράς φαρμάκων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και κενών κυτίων πρώτων βοηθειών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά και του “Ξενώνα  Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών”».

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση αγοράς ροφημάτων και λοιπών ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των έντεκα  (11) .Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση του αιτήματος τoυ  Συλλόγου των Απανταχού εκ του νομού Καρδίτσης καταγομένων και του Συλλόγου των Απανταχού Μαυρομματιανών Καρδίτσας «Ο Καραϊσκάκης», για τη συνδιοργάνωση της καθιερωμένης επιμνημόσυνης δέησης στον τάφο του επιφανούς Καρδιτσιώτη Αρχιστράτηγου, Γεωργίου Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο Αττικής, την Κυριακή 09 Ιουνίου 2019».

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 24.502,40 € που αφορά στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεων ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2019 και του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της ανωτέρω δαπάνης».

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 1.178,00 €, που αφορά στην πραγματοποίηση Ημερίδας που διοργανώθηκε από το Δήμο Πειραιά από κοινού με την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της ανωτέρω δαπάνης».

ΘΕΜΑ 25ο : «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 589,00 €, που αφορά στην ηχητική κάλυψη της τελετής αποκαλυπτηρίων του μνημείου του Αφανούς Ναύτη και του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της ανωτέρω δαπάνης».

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 186,00 €, που αφορά στην έκθεση “18th East Med Yacht Show” και του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της ανωτέρω δαπάνης».

ΘΕΜΑ 27ο : «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 12.400,00 € που αφορά στη διοργάνωση της εκδήλωσης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της ανωτέρω δαπάνης».

ΘΕΜΑ 28ο : «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 291,40 € για αγορά στεφανιών για έκτακτες εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 3.038,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), για τη δημοσίευση δύο ολοσέλιδων καταχωρήσεων άρθρων (κειμένων) στην ελληνική γλώσσα, σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας της εταιρείας BRIGTMEDIA, με θέμα τις εκδηλώσεις των Ημερών Θάλασσας 2019 και των αγώνων Night Run του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 30ο : «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 2.002,60 € που αφορά στην 9η Ανθοκομική Έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Κανάρη».

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 320,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την υπηρεσία με τίτλο “Παράθεση ενός διαλείμματος καφέ στους συμμετέχοντες της πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης (multiplier event), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BLUES (6-5-2019)».

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 136,40 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την προμήθεια με τίτλο “εκτύπωση τρίπτυχου φυλλαδίου για τις ανάγκες της εκδήλωσης του Ευρωπαϊκού έργου  BLUES”».

ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης συνολικού ποσού 4.878,41 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) Πασχαλινές Εκδηλώσεις των έντεκα (11) Κέντρων  Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 3.001,63 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πληρωμή εξόδων μετάβασης τριμελούς αντιπροσωπείας (ενός μέλους από το προσωπικό και δύο μελών από το τοπικό δίκτυο Urbact), στην πόλη Vilanova της Ισπανίας, από 12-16/5/2019, για συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στη 2η διακρατική συνάντηση του έργου techrevolution που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT III».

ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 2.438,04 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πληρωμή εξόδων μετάβασης τριμελούς αντιπροσωπείας (ενός μέλους από το προσωπικό και δύο μελών από το τοπικό δίκτυο Urbact), στην πόλη Mataro της Ισπανίας από 7-10/5/2019, για συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στη 2η διακρατική συνάντηση του έργου BLUACT που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT III».

ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 864,00 € συμπερ. ΦΠΑ, για την πληρωμή μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στο Κλουζ της Ρουμανίας από 14/05/2019 έως 18/5/2019για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο «Productive green infrastructure for post industrial urban regeneration» με ακρωνύμιο proGIreg στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος  HORIZON 2020».

ΘΕΜΑ 37ο: «Κατάργηση θέσης και αποξήλωση κουβουκλίου σχολάζοντος – κενού περιπτέρου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη αρ. 1 και Σαχτούρη αρ. 7Β».

ΘΕΜΑ 38ο: «Κατάργηση τριών (3) θέσεων σχολαζόντων περιπτέρων, επί των οδών: 1) Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 15 και Νικήτα, 2) 2ας Μεραρχίας και Νοταρά και 3) Ακτής Μιαούλη αρ. 61 και Φιλελλήλων».

ΘΕΜΑ 39ο : «Κατάργηση θέσης σχολάζοντος περιπτέρου επί της Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 73 & Φιλελλήνων».

ΘΕΜΑ 40ο: «Μετατόπιση περιπτέρου από τη Λεωφόρο Χατζηκυριακού αρ.117, στην ήδη χωροθετημένη θέση, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 37».

ΘΕΜΑ 41ο: «Μετατόπιση τριών (3)  περιπτέρων σε ήδη χωροθετημένες θέσεις: 1) από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 14 στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 15 & Νικήτα, 2) από την Γρηγ. Λαμπράκη αρ.118 στη συμβολή των οδών 2ας Μεραρχίας αρ. 20 & Νοταρά και 3) από την οδό Θήρας 13 στην Ακτή Μιαούλη αρ. 61 & Φιλελλήνων».

ΘΕΜΑ 42ο: «Μετατόπιση περιπτέρου από την Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 75, στην ήδη χωροθετημένη θέση, επί της Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 73 & Φιλελλήνων».

ΘΕΜΑ 43ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 4.148,03 €, στην υπόχρεο κα ΜΑΡΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 44ο: «Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 68,00 €, λόγω είσπραξής τους με το υπ’ αριθμ. 535/2018 γραμμάτιο είσπραξης».

ΘΕΜΑ 45ο: «Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 76,77 €, λόγω είσπραξής τους με το υπ’ αριθμ. 535/2018 γραμμάτιο είσπραξης».

ΘΕΜΑ 46ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 916,50 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

ΘΕΜΑ 47ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 870,00 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

ΘΕΜΑ 48ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.122,33 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

ΘΕΜΑ 49ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 730,38 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

ΘΕΜΑ 50ο : «Υλοτομία δένδρων, επί της οδού πάροδος Βασιλίσσης Σοφίας και επί της οδού Λευκωσίας 58-60, Καμίνια».

ΘΕΜΑ 51ο : «Υλοτομία ενός (1) δένδρου (ακακία), επί της οδού Κιθαιρώνος αρ. 20, Καμίνια».

ΘΕΜΑ 52ο : «Υλοτομία ενός (1)  δένδρου (ευκάλυπτος), στη συμβολή των οδών Ανδριτσαίνης & Σάμου, Καμίνια».

 

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: