Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Γενέθλια… έχει το Σάββατο η Προστασία Δεδομένων

ΕU,ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 23/05/2019

Ένα χρόνο συμπληρώνει ο Γενικός Κανονισμός και οι αρμόδιοι της ΕΕ προέβησαν σε δηλώσεις

|> Το Σάββατο 25/5 θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός της πρώτης επετείου από την έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων. Ο Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, και η Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των Φύλων, τίμησαν την επέτειο εκδίδοντας την ακόλουθη δήλωση:

«Η 25η Μαΐου σηματοδοτεί την επέτειο των νέων κανόνων της Ευρώπης για την προστασία των δεδομένων, του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων, ο οποίος είναι επίσης ευρέως γνωστός ως ΓΚΠΔ. Αυτοί οι ρηξικέλευθοι κανόνες δεν προσάρμοσαν απλώς την Ευρώπη στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, αλλά αποτέλεσαν επίσης παγκόσμιο σημείο αναφοράς.

Κύριος στόχος των κανόνων υπήρξε η ενδυνάμωση των πολιτών και η παροχή βοήθειας προς αυτούς για να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. Αυτό συμβαίνει ήδη, καθώς οι πολίτες αρχίζουν να κάνουν χρήση των νέων δικαιωμάτων τους και πάνω από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων έχουν ακούσει για τον κανονισμό.

Εξ άλλου, οι επιχειρήσεις επωφελούνται πλέον από την εφαρμογή ενός συνόλου κανόνων σε ολόκληρη την Ένωσή μας. Τακτοποίησαν τα του οίκου τους όσον αφορά τα δεδομένα, γεγονός που οδήγησε σε αυξημένη ασφάλεια των δεδομένων και σε σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους.

Ο ΓΚΠΔ παρέσχε στις αρχές τα όπλα για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων. Για παράδειγμα, έναν χρόνο αργότερα, το νεοσυσταθέν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων έχει καταγράψει περισσότερες από 400 διασυνοριακές υποθέσεις σε όλη την Ευρώπη. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει το πρόσθετο όφελος από τον ΓΚΠΔ, δεδομένου ότι η προστασία των δεδομένων δεν σταματά στα εθνικά σύνορα.

Οι πολίτες γνωρίζουν πλέον όλο και περισσότερο τα δικαιώματά τους — και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Νέα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν έξι στους δέκα γνωρίζουν πως υπάρχει αρχή προστασίας δεδομένων στη χώρα τους. Πρόκειται για σημαντική αύξηση από την αναλογία τέσσερις στους δέκα το 2015. Οι αρχές προστασίας δεδομένων διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΓΚΠΔ στην πράξη.

Ο νέος νόμος έχει καταστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρώπης που διαμορφώνει την αντίδρασή μας σε πολλούς άλλους τομείς. Από την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάπτυξη δικτύων 5G έως την ακεραιότητα των εκλογών μας, οι ισχυροί κανόνες προστασίας δεδομένων συμβάλλουν στην ανάπτυξη των πολιτικών και των τεχνολογιών μας με βάση την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Οι αρχές του ΓΚΠΔ έχουν επίσης διεθνή ακτινοβολία. Από τη Χιλή έως την Ιαπωνία, από τη Βραζιλία έως τη Νότια Κορέα και από την Αργεντινή έως την Κένυα, εμφανίζονται νέοι νόμοι περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής,

που βασίζονται σε ισχυρές εγγυήσεις, εκτελεστά ατομικά δικαιώματα και ανεξάρτητες εποπτικές αρχές. Αυτή η ενίσχυση της σύγκλισης παρέχει νέες ευκαιρίες για την προώθηση ροών δεδομένων με βάση την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια.

Ο ΓΚΠΔ άλλαξε το τοπίο στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Ωστόσο, η συμμόρφωση αποτελεί δυναμική διαδικασία που απαιτεί χρόνο. Η βασική μας προτεραιότητα για τους επόμενους μήνες είναι η διασφάλιση της ορθής και ισότιμης εφαρμογής στα κράτη μέλη. Καλούμε τα κράτη μέλη να σεβαστούν το γράμμα και το πνεύμα του ΓΚΠΔ, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα προβλέψιμο περιβάλλον και να αποφευχθεί η περιττή επιβάρυνση των ενδιαφερόμενων μερών, ιδίως των ΜΜΕ. Θα συνεχίσουμε, επίσης, τη στενή συνεργασία μας με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και τις εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων, καθώς και με τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, για την αντιμετώπιση των πλέον φλεγόντων ζητημάτων και τη διευκόλυνση της εφαρμογής των νέων κανόνων».

Ιστορικό

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων αποτελεί ενιαίο σύνολο κανόνων με κοινή προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο εφαρμόζεται άμεσα στα κράτη μέλη. Ενισχύει την εμπιστοσύνη, παρέχοντας και πάλι στα άτομα τον έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται την ελεύθερη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ΓΚΠΔ εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018. Έκτοτε, σχεδόν όλα τα κράτη μέλη έχουν αναπροσαρμόσει την εθνική τους νομοθεσία υπό το πρίσμα του ΓΚΠΔ. Οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων είναι αρμόδιες για την επιβολή των νέων κανόνων και συντονίζουν καλύτερα τις δράσεις τους χάρη στους νέους μηχανισμούς συνεργασίας και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων. Εκδίδουν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές πτυχές του ΓΚΠΔ για τη στήριξη της εφαρμογής των νέων κανόνων.

Η Επιτροπή θα προβεί σε απολογισμό του ενός έτους εφαρμογής του ΓΚΠΔ σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου. Όπως προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των νέων κανόνων, το 2020.

Σημειώνεται ότι θα δημοσιοποιηθούν τα πρώτα αποτελέσματα ενός ειδικού Ευρωβαρόμετρου για την προστασία των δεδομένων, το οποίο συγκέντρωσε τις απόψεις πάνω από 27.000 ατόμων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιοποιήσει τα πλήρη αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου κατά την επετειακή εκδήλωση στις 13 Ιουνίου.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: