Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ε-αναβάθμιση του Σταθμού Αυτοκινήτων της ΟΛΠ Α.Ε.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 18/08/2020

“Έξυπνο” σύστημα θα επιτρέπει την διαφάνεια των διαδικασιών στην εφοδιαστική αλυσίδα

|> Η ΟΛΠ Α.Ε., μέλος του ομίλου της COSCO SHIPPING, στo πλαίσιο της ενίσχυσης  της στρατηγικής σημασίας του λιμένα Πειραιά στο διεθνές εμπόριο οχημάτων, προχώρησε σε μια σημαντική επένδυση όσον αφορά την ψηφιοποίηση και βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του Σταθμού Αυτοκινήτων (Car Terminal) αναθέτοντας στην εταιρεία INFORM, που εδρεύει στο Άαχεν της Γερμανίας και είναι εξειδικευμένη σε θέματα βελτιστοποίησης εργασιών, το έργο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και διαφάνειας στη διακίνηση οχημάτων στον Σταθμό Αυτοκινήτων του λιμένα.

Συγκεκριμένα, η ΟΛΠ Α.Ε. πρόκειται να εφαρμόσει ένα έξυπνο σύστημα πληροφορικής από την INFORM Vehicle Logistics, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την πλήρη διαφάνεια όλων των διαδικασιών στην εφοδιαστική αλυσίδα των αυτοκινήτων. Πελάτες, προμηθευτές, πάροχοι υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και τελωνειακές αρχές θα μπορούν να παρακολουθούν μέσω μιας διαδικτυακής πύλης πού και πότε έχει παραδοθεί ένα αυτοκίνητο.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Επιπλέον, οι αλγόριθμοι αυτού του συστήματος παρέχουν τη δυνατότητα  βελτιστοποίησης των  επιχειρησιακών διαδικασιών σε συνδυασμό  με τη λήψη αποφάσεων  σε πραγματικό χρόνο και προηγμένο σχεδιασμό.

Ως αποτέλεσμα, αυτό το σύστημα δίνει στον ΟΛΠ το πλεονέκτημα της αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών του και της ευελιξίας του σχεδιασμού νέων επιχειρηματικών διαδικασιών. Το σύστημα θα επιτρέπει στον ΟΛΠ να χρησιμοποιεί πιο αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους του και να βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες του, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερες αποδόσεις. Επιπλέον, θα αυξήσει την ικανότητα εκμετάλλευσης/διαχείρισης των χώρων του Σταθμού Αυτοκινήτων, οι οποίοι καλύπτουν πάνω από 145.000 τετραγωνικά μέτρα και έχουν παραγωγική  ικανότητα για περισσότερες από 600.000 κινήσεις ετησίως.

Το λιμάνι του Πειραιά ευρισκόμενο κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας κατέχει μια εξέχουσα γεωστρατηγική θέση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και θεωρείται ένας σημαντικός διαμετακομιστικός κόμβος εμπορίου μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Απάντηση