Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Οι Ευρωπαίοι βλέπουν θετικά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

ΕU στις 16/10/2022

Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου στα 27 κράτη-μέλη, όπου σε 27.862 πολίτες έγιναν 16 ερωτήσεις – Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τους τρόπους χρήσης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών από τους Ευρωπαίους, ιδίως με δεδομένη τη συνεχώς αυξανόμενη ψηφιοποίησή τους και την ανάπτυξη βιώσιμης χρηματοδότησης.

Συνολικά το 86% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι αισθάνονται σιγουριά όταν διαχειρίζονται τα προσωπικά τους οικονομικά, ενώ το 73% αισθάνονται σιγουριά όταν κάνουν τραπεζικές συναλλαγές στο διαδίκτυο.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, ανά φύλο, ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη να συνεχίσει να δίνεται έμφαση στον χρηματοοικονομικό γραμματισμό.

Οι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται επίσης για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, αλλά δεν διαθέτουν σχετικές πληροφορίες τις οποίες να μπορούν να χρησιμοποιήσουν.

Το Ευρωβαρόμετρο βασίζεται στις απαντήσεις 27.862 Ευρωπαίων από τα 27 κράτη-μέλη σε 16 ερωτήσεις. Τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για τις μελλοντικές προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

ΕΔΩ η έκθεση με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου, ενημερωτικά δελτία ανά χώρα για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και ενημερωτικό γράφημα για τα αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΕ.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: