Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Θετικό το κλίμα στην αγορά, αλλά με… πτώση πωλήσεων

Αγορα/Επιχειρειν στις 29/02/2020

Έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ και ανάλυση από τον πρόεδρο ΕΒΕΠ & ΠΕΣΑ Βασίλης Κορκίδη

|> “Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών και των επιχειρηματιών για τα αποτελέσματα της εκπτωτικής περιόδου είναι ενδεικτικό των εξελίξεων στο σύνολο της οικονομίας”, διαπιστώνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ και ΠΕΣΑ Βασίλης Κορκίδης και ευχόμενος προς τον κόσμο του εμπορίου “Καλό μήνα” και “Καλή άνοιξη στο εμπόριο”, γράφει:

Οι εκπτώσεις λειτουργούν θετικά για την αγορά και την οικονομία, καθώς οι καταναλωτές προσβλέπουν σε ευκαιρίες αγορών ενώ οι έμποροι δημιουργούν θετικές προσδοκίες για τις πωλήσεις τους, συνιστώσες που συμβάλλουν στη βελτίωση του γενικότερου κλίματος και συνδιαμορφώνουν την επικαιρότητα.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Για μία ακόμη φορά το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για την κίνηση της αγοράς κατά τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2020. Η έρευνα με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε δείγμα 350 επιχειρήσεων, εφαρμόζοντας στρωματοποιημένη δειγματοληψία σε δύο στάδια, σε εμπορικές αγορές αστικών κέντρων της χώρας. Η σύνοψη των αποτελεσμάτων είναι η ακόλουθη:

  • Τα αποτελέσματα των χειμερινών εκπτώσεων 2020 δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, δεδομένου ότι δεν καταγράφηκε ανάκαμψη των πωλήσεων για την πλειονότητα των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, για τις 7 στις 10 επιχειρήσεις οι πωλήσεις ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ για το 24% των επιχειρήσεων παρέμειναν σταθερές και μόνο για το 7% κινήθηκαν σε καλύτερα επίπεδα.
  • Ως προς το ύψος του ποσοστού έκπτωσης στις εμπορικές αγορές, σχεδόν 1 στις 2 επιχειρήσεις διαμόρφωσε το ποσοστό έκπτωσης μεταξύ 21% και 40%, ενώ 1 στις 4 πραγματοποίησε εκπτώσεις μικρότερης τάξης, έως και 20%.
  • Το 55% των επιχειρηματιών διέκρινε το διάστημα του Ιανουαρίου ως την καλύτερη περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, από άποψη αγοραστικής κίνησης.
  • Στα καταστήματα στον επιμέρους κλάδο της ένδυσης-υπόδησης οι ισχυρές πιέσεις διατηρήθηκαν, παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των συγκεκριμένων επιχειρήσεων προχώρησαν σε εκπτώσεις μεγαλύτερες του 40%.
  • Κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων παγιώνεται η χρήση πλαστικού χρήματος, καθώς σχεδόν οι 7 στις 10 συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν μέσω καρτών (έναντι 5 στις 10 συναλλαγές την αντίστοιχη περίοδο του 2019).
  • Το 81% των επιχειρηματιών δήλωσαν πως σκοπεύουν να συνεχίσουν τις προσφορές τους και μετά τη λήξη των χειμερινών εκπτώσεων, ενδεχομένως μέχρι την εκποίηση των αποθεμάτων τους, γεγονός ενδεικτικό των ισχυρών πιέσεων που έχουν δεχθεί τα καταστήματα λιανικής το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Αντίστοιχα ήταν και τα αποτελέσματα της έρευνας του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για την κίνηση της αγοράς στον Πειραιά. Για τη περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, το 73% των καταστημάτων δήλωσε πτώση, το 22% παρέμεινε στα ίδια περσινά επίπεδα και μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 5% σημείωσε άνοδο πωλήσεων. Από τα καταστήματα που κινήθηκαν πτωτικά, το 70% δήλωσε πτώση έως 20% και το υπόλοιπο 30% δήλωσε μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης στις πωλήσεις του. Όσον αφορά στις επιλογές των καταναλωτών, ο κλάδος της ένδυσης-υπόδησης, ήταν πρώτος στις προτιμήσεις του. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν, ότι δυστυχώς και οι φετινές εκπτώσεις δεν βοήθησαν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του Πειραιά παρά το γεγονός ότι τα καταστήματα υποδέχθηκαν τις εκπτώσεις με γενναία ποσοστά, εν τούτοις η καταναλωτική συμπεριφορά ήταν συγκρατημένη. Επίσης, μεγάλο ποσοστό καταστηματαρχών αναφέρθηκαν στο θεσμό των ενδιάμεσων εκπτώσεων, δηλώνοντας ότι δημιουργεί σύγχυση και ζητούν την κατάργησή του.

Απάντηση